Sinds het vroege najaar van 2017 deelt een kleine groep neo-bloggers onder deze titel bedenkingen en gedachten . Aan de titel is niets geheimzinnigs, laat staan iets esoterisch. Net zoals Stephan George op zoek ging naar het “Geheime Duitsland”, de andere, betere, uitdagende en ongemakkelijke traditie van zijn land, willen wij in het heden en het verleden van de Lage Landen vinden wat aansluit bij het devies van de heren van Gruuthuse: “Plus est en vous”. Wij willen geloven dat we meer verdienen dan slogans, scheldtirades of gemakkelijke grapjes. Wij willen beseffen dat we enkel dan zullen krijgen wat we verdienen, als we bereid zijn daarvoor een prijs te betalen: die prijs heet zelfdiscipline, intellectuele ascese.

Aan de hand van commentaren, getuigenissen en aforismen zetten we onze zoektocht voort. Op het einde hopen we te kunnen zeggen dat de Nederlanden niet alleen mensen op weg hebben gezet, maar nog steeds mensen op weg zetten naar wat Goed is, Waar en Schoon. Of preciezer: naar Wie dat is.